Phần mềm quản lý nhà hàng

Tập hợp mọi tính năng phù hợp cho mô hình quản lý nhà hàng, quán nhậu… quản lý doanh thu, nhân viên, món ăn uống, in chế biến, khu vực phục vụ…

CHI TIẾT CHỨC NĂNG:

STARTUPPROVIP
Hỗ trợ chuỗi
Đặt bàn
Báo giá
Hóa đơn
Trả món
Chương trình khuyến mãi
Số tài khoản5Không giới hạnKhông giới hạn
Chấm công
Tính lương
Voucher
Điểm thành viên
Thẻ trả trước
Khách tiềm năng
Nhập kho
Tính định lượng
Kiểm kê
Tồn kho
Nhiều kho
Chuyển kho
In chế biến
Chuyển bàn
Gộp bàn
Xác nhận xuất bán
Báo cáo
Phiếu thu chi
Duyệt quỹ
Trích khấu hao