CHI TIẾT CHỨC NĂNG:

STARTUPPROVIP
Hỗ trợ chuỗi
Đặt phòng
Báo giá
Hóa đơn
Trả phòng
Chương trình khuyến mãi
Số tài khoản5Không giới hạnKhông giới hạn
Chấm công
Tính lương
Voucher
Điểm thành viên
Thẻ trả trước
Khách tiềm năng
Nhập kho
Kiểm kê
Tồn kho
Nhiều kho
Chuyển kho
Xác nhận xuất bán
Báo cáo
Phiếu thu chi
Duyệt quỹ
Trích khấu hao